TWITTER FACEBOOK
| | | |

Belediye Meclisi Görüşmelerinde Yöntem

MİARGEM Başkanı ve MTS Editörü Halil Memiş, belediye meclislerinin toplantılarında görüşmelerin nasıl yürütüleceği, meclis üyelerinin uyacağı esaslar ve meclis başkanlarının yetkilerini içeren bir yazı kaleme aldı. (07.10.2017 - 16:23)

Sonuç Bölümünün;

"Belediye meclisinin düzeninin sağlanması sorumluluğu belediye meclisine başkanlık eden belediye başkanı veya onun bulunmaması halinde meclis başkan vekiline aittir.

Meclis başkanı, yukarıda belirtilen durumların ortaya çıkması veya meclisin karar alamayacağı konulara ilişkin görüşlerin ifade edilmesi halinde müdahale hakkına sahiptir. Bu müdahale hakkı, söz hakkını kesmek, bu uyarıya riayet edilmemesi halinde o üyeyi meclis dışına çıkarmak, bunun sonucunda da meclis toplantısının sağlıklı yürümeyeceğinin anlaşılması halinde meclis toplantısını iptal etme yetkileri kapsar.

Bu durum fikir hürriyetinin engellenmesi değil, kanunun koyduğu kuralların uygulanması ve nizamın sağlanması ile ilgili bir husustur. Aksi durum, meclis toplantılarının amacından uzaklaşması ve kanuni gereklerin ihlal edilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu durum, TBMM dahil her toplantı için de geçerli değil midir zaten?"

kanatleriyle bağlandığı yazının devamı için tıklayınız.