TWITTER FACEBOOK
| | | |

Belediye Meclisi Video Konferans Yoluyla Toplanabilir Mi?

Bu yazı, belediye meclislerinin video konferans şeklinde yapılıp yapılamayacağın konusunda yaratılan tereddütleri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır. (07.05.2020 - 18:13)

BELEDİYE MECLİSİ VİDEO KONFERANS YOLUYLA TOPLANABİLİR Mİ?

Halil MEMİŞ

MİARGEM Başkanı 

1. Giriş

Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı 26.03.2020 tarihinde yayınladığı “Kovid-19’la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler” konulu genelgesi ile Valiliklere “Valilik/kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalıdır.

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecektir.” şeklinde talimat vermiştir.

Bunun akabinde, tüm Valilik ve Kaymakamlıklar bu genelgenin gereğini yerine getiren kararlar alıp uygulamışlardır.

Bu genelgeyi tamamlayıcı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 27.03.2020 tarih ve “Belediye Meclis Toplantıları Hakkında” konulu genelgede de;

“1. Meclis toplantılarının ertelenmesi dolayısıyla Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının gerçekleştirilememesi nedeniyle bu aylarda görüşülmesi gereken konuların yapılacak ilk toplantıda görüşülerek karara bağlanması,

2. Belediye meclisinin toplanamaması sebebiyle encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçilememesi halinde ilk toplantıda seçimlerin yapılması, seçimler yapılıncaya kadar mevcut encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin kamu hizmetlerinde devamlılık ilkesi gereği görevlerine devam etmesi,

gerekmektedir.”

Denmiştir.

Sosyal medya üzerinden yaptığım, belediye meclislerinin video konferans şeklinde yapılamayacağına dair paylaşımıma çok sınırlı da olsa gelen itirazlar nedeniyle, toplumu doğru bilgilendirme anlayışımıza uygun olarak bu tezimizi gerekçelendirme ihtiyacı hasıl olmuş ve bu yazı kaleme alınmıştır.

Açıklamalarıma geçmeden önce ifade edelim ki, tartışma Türkiye Belediyeler Birliğinin sayfasında yer alan toplantıların “gerektiğinde sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri desteğiyle de” yapılabileceği yönündeki önerisinden kaynaklanmaktadır. Bu öneri konusundaki eleştirimizi saklı tutarak, değerlendirmemize geçmek istiyorum.

Yazının devamı için tıklayınız.