TWITTER FACEBOOK
| | | |

Kamu Zararları Konusunda Belediyelerce Yapılacak İş ve İşlemler

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü H. Eren HERSAN'ın kaleme aldığı bu yazıda, kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilecek kamu zararları konusunda yapılacak iş ve işlemler değerlendirilmiştir. (15.05.2020 - 17:08)

KONTROL, DENETİM VEYA İNCELEME SONUCUNDA TESPİT EDİLECEK KAMU ZARARLARI KONUSUNDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Hüseyin Eren HERSAN

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü

 

Belediye personel ve yöneticilerimizin, İçişleri Bakanlığı denetim elemanlarınca (Mahalli İdareler Kontrolörleri ve Mülkiye Müfettişleri) gerçekleştirilen teftişler sonrası, kamu zararı olduğu görüş ve kanaatine varılan hususlar üzerine yapılacak işlemler konusunda tereddüt yaşadıkları, zaman zaman usul hataları nedeniyle kamu zararının tahsilinde problemler yaşandığı tarafımıza ulaşan sorulardan anlaşılmaktadır. Bu sorunların temelinde kamu zararı ve bu zarar konusunda yapılacak iş ve işlemleri düzenleyen mevzuatın aslında merkezi idarenin; merkez ve taşra birimleri için hazırlanmış olması nedeniyle, mahalli idarelerin örgütlenme ve işleyiş sistemine uygun olmaması yatmaktadır. Bunun en bariz örneği, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Belediye Başkanı’nın dahil olduğu bir konuda kamu zararı tespit edilmesi durumunda, nihai değerlendirmenin üst yönetici sıfatıyla yine belediye başkanı tarafından yapılacak olmasını gösterebiliriz.

Yukarıda bahsedilen sebeplerle, kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilecek kamu zararları konusunda yapılacak iş ve işlemler bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Konu ve kavram karmaşasına mahal vermemek için kamu zararından sorumlu tutulanların yapacakları başvuru ve itirazlara bu makalede değinilmeyecektir.

Yazının devamını okumak için tıklayınız.