TWITTER FACEBOOK
| | | |

Toplumsal Duyarlılığımız Ön Planda: “Meclis Toplantıları Ertelenmeli”

COVID-19 salgını nedeniyle, MİARGEM olarak bir çok konuda duyarlılığımızı gösteriyor, belediyelerimizin beklentilerine tercüman olmaya azami gayret gösteriyoruz. (23.03.2020 - 14:12)

Neler Yaptık… 

Bu çerçevede; belediyelerimizin işyerleri geçici süreli kapanan ve diğer kiracılarına yönelik olarak kira alacaklarının tahakkuk ettirilmemesi/ertelenmesi ve su alacakları ile ilgili yaptığımız değerlendirmeler kısa sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile uygulama şansı bulmuştur.

Yine, belediyelerde esnek çalışma sistemine ve evden çalışma sistemine geçilmesi yönündeki duyarlılığımız da, aynı şekilde Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan genelge ile hayat bulmuştur.

Muhakkak ki, gerek Cumhurbaşkanlığımız, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu tasarruflarda bulunacak ve gereğini yapacaktır. Bizim ifade ettiğimiz husus, duyarlılığımızın ülkemizin şu an yaşadığı realiteye uygun bir şekilde devam ettiği ve belediyelerimizden gelen taleplere tercüman olduğumuz hususudur.

Meclis Toplantıları ve Diğer Toplantılar Ertelenmeli…

Bilindiği üzere, belediye ve il genel meclisleri ayda bir toplanmaktadırlar. En az meclis üye sayısı 9 olan küçük belediyelerimizle birlikte, meclis üye sayısı 100 ü geçen veya bu sayıya yaklaşan büyükşehir belediyelerimizde mevcuttur.

Belediyelerimiz hizmet içi eğitim toplantıları veya başka etkinliklerle çok fazla kişiyi veya çalışanını bir arayagetirebilmektedir.

Virüsün yayılma tarzı ve salgının geldiği noktayı dikkate aldığımızda, bu tür toplantıların toplum sağlığına olumsuz etkisinin olacağı muhakkaktır.

Bu nedenle, mahalli idarelerin meclis toplantıları ile diğer toplantı türü etkinliklerinin tehir edilmesi şarttır.

Ancak burada, meclis toplantılarının tehir edilmesinin genelgeden ziyade, daha üst bir hukuki düzenleme ile yapılması kaçınılmazdır. Bu düzenleme, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na eklenecek geçici bir madde ile yapılabileceği gibi, kanaatimizce Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkaracağı bir Kararname ile de yapılabilecektir.

Meclis Toplantılarının Ertelenmesi, İşin Ciddiyetinin Anlaşılmasına da Katkı Sağlayacaktır…

MİARGEM Başkanı Halil MEMİŞ, bu süreçte usulü işlemlerin yürütülmesinden ziyade, halkın sağlığına ve salgının yayılma hızının düşürülmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinin daha önemli olduğunu; bu nedenle herkesin buna kilitlenmesi gerektiğini ifade etti. MEMİŞ, “COVID-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi ve yayılma hızının azaltılabilmesi için, toplumsal mesafeyi korumanın elzem olduğunu bilim insanlarımız ifade ediyor. Bu çerçevede, esnek çalışma ve uzaktan çalışma sisteminin uygulanması önemli bir adımdır. Belediyelerimizin, kendi insiyatiflerinde olan toplantıları iptal etmeleri de büyük bir duyarlılık örneğidir. Hiçbir şeyi şansa bırakmadan, önlemlere devam etmeliyiz. Bu kapsamda, mahalli idarelerin meclis toplantılarının vesayet makamlarınca alınacak kararlarla ertelenmesi çok büyük bir katkı ve duyarlılık örneği olacaktır. Bu aynı zamanda, işin ciddiyetinin biraz daha anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.”