TWITTER FACEBOOK
| | | |

Başkan'ın Özgeçmişi

Halil Memiş

Halil MEMİŞ

1967 yılında Trabzon Akçaabat'ta (Akçaköy Kasabası) dünyaya geldi.

İlkokulu Akçaköy 3. İlkokulunda (Aydınlar İlkokulu), Ortaokulu Akçaköy Ortaokulunda, Lise eğitimini ise Akçaköy Lisesinde tamamladı.

Yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı (1983-1987).

Askerlik hizmetini Asteğmen Rütbesiyle Trabzon İli Maçka İlçesi Askerlik Şubesi Başkan Vekili olarak yaptı (1988-1990).

1990 yılının Aralık ayında İçişleri Bakanlığı'nda “Mahalli İdareler Kontrolörü” olarak göreve başladı.

Kontrolörlük görevi süresince, İçişleri Bakanının görevlendirmesi üzerine mahalli idareler özellikle de belediyeler üzerinde inceleme, araştırma, teftiş, denetim ve soruşturma görevlerini yürüttü.

2008 yılında Başkontrolörlük kadrosuna atanan MEMİŞ, kadrosu İçişleri Bakanlığında olmak üzere, Sayın İçişleri Bakanımız tarafından yapılan görevlendirmeye istinaden 23 Ağustos 2004 tarihinden itibaren 1 Ekim 2010 tarihine kadar “Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği” görevini yürütmüştür.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinde yürüttüğü görevi süresince, birçok faaliyete imza atan MEMİŞ, özellikle sadece ismen var olan Birliğin kısa süre içerisinde sadece bölgesinde değil ülke genelinde de etkin bir konuma gelmesinde temel aktör olarak yer almıştır.

Haziran 2014 tarihinden itibaren ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapmış ve Ekim 2016 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.

Kasım 2018'de kamu görevinden ayrılarak, mahalli idareler üzerinde yürüttüğü çalışmalara ağırlık verecek bir çalışma düzeni içerisine girmiştir.

Ağırlıklı olarak mahalli idareler personel mevzuatı olmak üzere yayınlanmış 18 adet kitabı bulunan MEMİŞ, aynı zamanda Trabzon'da yayınlanan yerel bir gazetede belli bir süre köşe yazarlığı da yapmıştır. Yayınlanmış birçok mesleki makalesi bulunan MEMİŞ, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tarafından çıkarılan "Doğu Karadeniz" Dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini de yürütmüştür.

Memiş, bir dönem İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve adı geçen Derneğin çıkardığı Yerel Yönetim ve Denetim adlı Derginin Yayın Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür.

belediyehaber.net haber sitesinin İmtiyaz Sahibidir.

Birçok kurum ve kuruluş (İçişleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Belediye Birlikleri, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları) tarafından mahalli idarelere yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerlerinde eğitimci-konuşmacı olarak yer almış ve almaya devam etmektedir.

Mesleki tüm bilgi ve yeteneklerini mahalli idareciliğe adamış, bu konuda herkesçe malum birçok ilke ve hizmete imza atan MEMİŞ, 2005 yılında kurulan Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezinin kurulduğu tarihten bu yana Başkanlığını yürütmektedir.

MEMİŞ, evli ve iki çocuk babasıdır.