TWITTER FACEBOOK
| | | |

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Mahalli İdareler

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan Mahalli İdarelere ilişkin politika, tedbir ile amaç ve hedefleri içeren bir dosya hazırladık. (14.11.2018 - 00:35)

30578 Sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2019 yılı hedefleri sıralanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda eğitim, sağlık, adalet gibi birçok başlıkta mevcut durum, amaçlar, hedefler, politikalar ve tedbirler yer almıştır. Bunların yanı sıra Programda, mahalli idarelerin de durumu yer almış ve rolleri belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile birçok kurum için olduğu gibi yerel yönetimlerle hangi konu başlıklarında işbirliği içerisinde olunacağı; yerel yönetimlerin hangi tedbirlerin uygulanmasında katkı sağlayacağı konuları, bu değerlendirmemizde sistematik bir şekilde ele alınmıştır.

Bu çerçevede değerlendirme; mahalli idareleri ilgilendiren konular ele alınarak şu bölümler itibariyle yapılmıştır:

Yatırımlar,

Kamu Maliyesinde Gelişmeler ve Hedefler

Mahalli İdarelerin İçinde Bulunduğu Politika ve Tedbirler.

Rapora ulaşmak için tıklayınız...