TWITTER FACEBOOK
| | | |

Belediye İhaleleri Açısından Belediye Başkanlarının Durumu

Bu yazıda, belediye başkanının görev ve yetkilerinin ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde sorumluluklarının mevzuatımızda nasıl düzenlendiği üzerinde durulmuştur. (08.04.2019 - 21:23)

BELEDİYE İHALELERİ AÇISINDAN BELEDİYE BAŞKANLARININ DURUMU

Mustafa AKDAŞ

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü

1. Giriş

Anayasamıza göre mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Belediyenin ve belde halkının ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların doğal sonucu olarak istek ve beklentileri; karar verici olan belediye organları (belediye meclisi, belediye encümeni ve başkan) tarafından yerine getirilmektedir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri ile birlikte, şehrin bu karar verici yerel organlarının seçimi yapılmıştır. Bu seçim sonucunda oluşan yerel karar vericilerden belediye başkanının, belediyenin üst yöneticisi sıfatıyla bazı, görev, yetki ve sorumlulukları vardır.

Bu yazımızda, belediye başkanının görev ve yetkilerinin ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde sorumluluklarının mevzuatımızda nasıl düzenlendiği üzerinde durulacaktır.

Yazının devamı için tıklayınız.