TWITTER FACEBOOK
| | | |

Belediyelerde, Üst Düzey Yönetici Kadrolar, Atanma Şartları ve Usulü

Bu yazı, üst düzey belediye kadrolarına yapılacak atama usulünü ve bu kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar üzerinde durulmuştur. (06.04.2019 - 22:31)

BELEDİYELERDE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KADROLAR, ATANMA ŞARTLARI VE USULÜ

Halil MEMİŞ[1]

MİARGEM Başkanı

1. Giriş

Belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında, birçok memur kadrosu bulunmaktadır.  Bu memur kadrolarının bir kısmı üst yönetici kadrolarından ibarettir.  Belediyelerde yönetici kadro olarak adlandırabileceğimiz kadrolar, Genel Sekreter, Genel Müdür, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüğü kadrolarıdır.

Bunun yanında, ara yönetici kadro olarak adlandırabileceğimiz Şef kadroları da bulunmaktadır.

Biz bu yazımızda, bu kadrolara yapılacak atama usulünü ve bu kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar üzerinde duracağız. Açıklamalarımıza geçmeden önce şunun bilinmesinde de fayda vardır. Aşağıda belirteceğimiz memuriyet dışında geçen, ancak atanma için gerekli sürelerin hesabında dikkate alınan sürelerin atanma süresi açısından yeterli olması, tek başına atanma şartını oluşturmamaktadır. Atanacakların, öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, Devlet memuru olması ve maddede belirtilen öğrenim şartlarını taşıması gerekmektedir.

Bu çerçevede değerlendirmemizi;

- Görevde Yükselmeye tabi olmadan atanılabilecek kadrolar

- Görevde Yükselmeye tabi olarak atanılabilecek kadrolar

- İstisnai kadrolar

ayırımı üzerinden yapacağız.

Yazının devamı için tıklayınız.

 

[1] E. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri | İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü | E. Belediyeler Birliği Genel Sekreteri