TWITTER FACEBOOK
| | | |

II. 100 Günlük İcraat Program'ında Yerel Yönetimler

Cumhurbaşkanlığı 2. 100 Günlük İcraat Programı, 13 Aralıkta açıklandı. (17.12.2018 - 01:15)

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı I. 100 günlük İcraat Programı yayınlanmıştı. 13 Aralık 2018 tarihinde ise II. 100 Günlük İcraat programı açıklandı.

Söz konusu İcraat Programında Mahalli İdareleri ilgilendiren veya onlarla ilgili olan hususları sizler için derledik.

Söz konusu Programda yer alan hususların gerçekleşme süreçlerini takip edip, gerekli bilgilendirmeleri de eş zamanlı yapmayı planlıyoruz.

İlgili Düzenlemeler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait işler:

- Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) muhtarlar işbirliğinde yaygınlaştırılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait işler:

- Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısının 13.000’e yükseltilmesi

- İstanbul Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projelerinin ihalelerinin gerçekleştirilmesi ve inşaatlarına başlanılması

- Köy yerleşmelerinin planlı ve düzenli gelişimini teminen mevzuat düzenlenmesi ve tasarım kılavuzlarının hazırlanması

- Ankara ve İstanbul’da belirlenen alanlarda "Sanayi Alanı" olarak imar planlarının yapılması ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devrinin sağlanması.

- Köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin başlatılması

- Yerel Yönetimlerin Altyapısının Güçlendirilmesi amacıyla yol, içmesuyu, atıksu, jeotermal ishale hattı gibi toplam 74 adet yapım işinin tamamlanması ve 14 adet yeni yapım işinin başlatılması

- Katı Atık Programı (KAP) kapsamında toplam 18 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisinin inşaat, proje ve ihalelerinin yapılması

- Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 40,8 km bisiklet yolu, 3,5 km yeşil yürüyüş yolu, çevre dostu sokak ve 12 bin m2 gürültü bariyeri yapılması

- Tarihten referans alan projeler ile 200 adet Geleneksel Diyarbakır Evi Projesi’nin tamamlanması, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce Zonguldak illerinde yöresel konut projelerine başlanması, kamu binaları tasarım rehberinin hazırlanması

- 5 ilde 19 farklı tipte Konut Projesinin tamamlanması

- İmar mevzuatı/hukukuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılması

- 3 Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi ilk etap ihalelerin yapılması

- Akıllı şehirlerin altyapısını oluşturmak üzere 2019-2022 Ulusal Akıllı Kent Stratejisi ve Eylem Planının tamamlanması ve izlenmesi

- Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi Projesinin hayata geçirilmesi

- Kara ve Deniz Koruma Alanlarının Arttırılması kapsamında Salda Gölü ve Karaburun ve Ildır Körfezinin Özel Çevre Koruma alanı olarak ilan sürecine kadar olan işlemlerin tamamlanması

- Akıllı çevre denetimleri ve Atığım Geri Dönüşüyor çalışmasının başlatılması

- Kirleticilerin kimlik tespiti, denizlerde ve havzalarda tespit edilmiş sıcak noktaların sürekli olarak izlenmesi ve Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine geçilmesi (MELBES)

- Ankara Kızılay Saraçoğlu Mahallesindeki ilk toplu konut projesinin özgün dokusunun korunarak yenilenmesi için ihaleye çıkılması

- “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” ön hazırlık, araştırma ve analizlerinin tamamlanması ve plan hazırlama sürecinin başlatılması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ait işler:

- Hakkari doğal gaz boru hattı projesinin tamamlanarak 81 il merkezinin tümüne doğal gaz sağlanması ve doğal gaz kullanan 457 ilçe/beldeye ilave olarak 30 yerleşim yerine (ilçe/belde) daha doğal gaz arzı sağlanması

İçişleri Bakanlığı'na ait işler:

- Çağrı merkezlerini tek bir numarada toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, Hakkâri ve Zonguldak'ta kurularak; toplam il sayısının 44'e çıkarılması

- E-Belediye Bilgi Sistemi'ne entegre olan belediye sayısının 60'dan 210'a çıkartılması

Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait işler:

9 adet içme suyu tesisinin tamamlanması ile 135,57 hm3/yıl ilave içme suyu temin edilmesi

Ticaret Bakanlığı'na ait işler:

- Tüketicinin Korunması Faaliyetlerinin Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması için Eğitimler Gerçekleştirilmesi ve Danışmanlık Desteği Sağlanması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait işler:

- İzmir Halkapınar - Otogar Metrosunun (4,5 km) ihale ilanına çıkılması

- İstanbul Yenikapı - İncirli - Sefaköy Metrosunun(14 km) ihale ilanına çıkılması

- İstanbul Bakırköy - Bahçelievler - Kirazlı Metrosu Araç Alımı (72 araç) ihale ilanına çıkılması

- İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantıları için metro aracı alımı (176 adet) ihale ilanına çıkılması

- Ankara Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı (26,2 km) hattının ihale ilanına çıkılması